Financiering

  • Afdrukken

Het werk van de Stichting VTZIJ brengt de volgende kosten met zich mee:

  • huisvestingskosten van het Hospice
  • personeelskosten van de co√∂rdinatoren en de interieurverzorgster
  • reis- en opleidingskosten van de vrijwilligers
  • algemene kosten voor het verblijf van de gasten en hun naasten in het Hospice

Deze kosten worden gedeeltelijk gesubsidieerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor het restant is onze Stichting afhankelijk van de bijdragen van donateurs en sponsoren!