Hospice De Heideberg
Adres: Wulverderlaan 1
2071 BG Santpoort-Noord
Telefoon: 023 - 549 32 14 (tel)
Fax: 023 - 549 09 74 (fax)
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Historie Stichting VTZIJ

Vanaf de oprichting was het Bijna Thuis Huis gevestigd in de voormalige directiewoning van het Zeewegziekenhuis aan de Zeeweg 142 te IJmuiden. Deze woning werd tot en met 2005 kosteloos ter beschikking gesteld door het Kennemer Gasthuis.

Voormalig pand Bijna Thuis Huis Velsen, Zeeweg 142, IJmuiden

Met de afbraak van het ziekenhuis moest de Stichting dit pand verlaten. Na lang zoeken kon er op basis van huur tijdelijke huisvesting gevonden worden aan de Wulverderlaan 51 in Santpoort-Noord.

Voormalig pand Bijna Thuis Huis Velsen, Zeeweg 142, IJmuiden

Dit adres zou gedurende 1 tot 2 jaar als onderkomen voor terminaal zieke gasten dienen, maar dit is uiteindelijk 6 jaar geworden. Tijdelijke huisvesting aan de Wulverderlaan 51 bracht tijdelijk uitkomst maar niet de gewenste definitieve oplossing.

Voormalig pand Bijna Thuis Huis Velsen, Wulverderlaan 51

In de loop der jaren voldeed deze huisvesting niet meer aan de huidige maatstaven; te kleine en te gehorige ruimten, weinig inspirerende omgeving, geen gebruik kunnen maken van een eigen tuin. Er moest dus iets gaan gebeuren, maar... zelfs de mooiste plannen struikelen vaak op financiële beperkingen.

Om die reden had het bestuur van de Stichting VTZIJ ervoor gekozen om eerst enige vorm van financiële zekerheid te scheppen, alvorens over te gaan tot concrete planvorming.

In de loop van de jaren was er binnen de Stichting VTZIJ uit giften, donaties, erfstellingen en legaten een begin gemaakt met de vorming van een fonds herhuisvesting. Eind 2004 was dat fonds nog volstrekt ontoereikend om enig concreet plan te kunnen ontwikkelen.

Gezien de beperkte financiële mogelijkheden en de geldende voorwaarden met betrekking tot subsidiëring was het ook niet mogelijk om binnen de Stichting een aanzienlijk vermogen op te bouwen.

Om toch toekomstperspectief te creëren werd besloten over te gaan tot de instelling van een Commissie Fondsenwerving. Deze commissie was (en is nog steeds) heel actief met het benaderen van veel instellingen en particulieren met het verzoek om bijdragen voor de Stichting van een nieuw Bijna Thuis Huis in de gemeente Velsen.

De wens om een eigen pand te kunnen betrekken, met als doel dit zodanig in te richten dat het optimaal geschikt is voor zowel de gasten als de vrijwilligers, kwam eindelijk in vervulling. Na een lange en intensieve en af en toe teleurstellende speurtocht is het dan gelukt om een passende huisvesting te vinden.

Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in het huidige onderkomen aan de Wulverderlaan 1, genaamd De Heideberg. Sinds 28 december 2011 biedt de Stichting het gebruik van vier gastenkamers aan. Ook de locatie voldoet aan de wensen van de vrijwilligers waardoor de gasten nog beter ondersteund kunnen worden.

Ondanks de uitbreiding naar vier gastenkamers, zal het Hospice als kleinschalige organisatie blijven functioneren, waarbij de menselijke maat voorop staat.

De Heideberg was een voormalig nonnenklooster. Deze nonnen / gastvrouwen boden een veilig onderkomen voor uitgebluste vrouwen, die door aandacht, tijd en geduld zichzelf weer konden terugvinden.

De Heideberg dankt zijn naam aan de eigenschappen van heide. Na een brand heeft heide de eigenschap weer opnieuw tot bloei te komen. Deze vrouwen vonden na een intensieve periode ook weer de kracht om tot bloei te komen.

De naam De Heideberg wordt dus door de Stichting weer in ere hersteld. Deze aankoop is mogelijk gemaakt mede dankzij de vele donateurs en kleinere en grotere sponsoren die de Stichting(en) financieel ondersteunen.

 het huidige onderkomen aan de Wulverderlaan 1 - voorjaar 2011

Website en foto's: © Hospice De Heideberg
Webmaster: Ruud Rozemeijer

Jij doet er toe, omdat jij, jij bent.
Jij doet er toe tot de laatste minuut van je leven.
En wij zullen ál het mogelijke voor je doen.
Niet alleen om je te helpen rustig te sterven,
Maar om je te helpen leven tot je sterft.

Cicely Saunders