Visie en missie

  • Afdrukken

Visie

De begeleiding geven we vanuit onze zorgvisie ‘Samen om de gast’. Er is sprake van intensieve samenwerking tussen gast en naasten, vrijwilligers, verpleegkundigen en huisarts. ‘Er zijn’, aandacht en kwaliteit, zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

Missie

Het geven van liefdevolle begeleiding, verzorging en betekenisvolle ondersteuning op een zelfgekozen wijze en in een vertrouwde, huiselijke omgeving (eigen huis, in hospice of in een intramurale setting). Dat is onze drijfveer voor mensen in de (pre)terminale fase en hun naasten. Dit realiseren we bij voorkeur samen met u en andere partners.